epecutuning.fi sopimusehdot

Päivitetty 18.4.2021

1. Yleiset ehdot

epecutuning.fi on epecutuning oü ;n (Y -Tunnus EST12697632 ALV EE12697632) omistuksessa oleva online markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan epecutuning oü ;n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. 

epecutuning oü on ostanut verkkopalveluiden ja asiakasrekisterin ylläpidon Suomessa toimivien palveluiden osalta kolmannelta osapuolelta. Kolmantena osapuolena toimii T:mi Valtteri Samuli Ilmari Muranen (Y -Tunnus FIN2919863-9), seuraavat ehdot sitovat myös kolmantena osapuolena käytettävää yritystä.

epecutuning oü; sta, sekä T:mi Valtteri Muranen yrityksistä käytetään jäljempänä termiä ”yritys”.

2. Asiakas ja tietosuoja

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaalle lähetetään ostamisen jälkeen tuotearvostelukutsu, kun tilaukseen on lisätty sähköpostiosoite. Arvostelukutsuun vastaaminen on vapaaehtoista. Kutsu sisältää ainoastaan asiakkaan jo ostamia tuotteita. Arvostelun yhteydessä ei näytetä julkisesti asiakkaan yhteystietoja. Yritys käyttää arvosteluiden kautta kerättyjä tietoja asiakaskokemuksen, tuotevalikoiman ja palveluiden kehittämiseen.

3. Hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo, virheen todistusvastuu on kuitenkin aina yrityksellä.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.

Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien sekä valmistajien luoman toimitusaika-arvioiden mukaan. Ohjelmointityössä toimitusaikaamme vaikuttavat myös oma varaustilanteemme.

Yritys pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Yritys ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi, yhteistyökumppaneita lukuunottamatta. Asennettavien tuotteiden tilaaminen on mahdollista vain rekisteriin merkityltä omistajalta. Kohdassa ei myöskään tulla käyttämään normaalia palautuskäytäntöä, ohjelmointityön omat ehdot sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa tilausvaiheessa.

4. Toimittaminen

Yritys tarjoaa kattavan kuljetusvalikoiman. Lisätietoa toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea verkkosivuiltamme. Yrityksen ostoskori huomioi kuljetustarjoukset automaattisesti. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät verkkosivuilta. Huomioithan, että verkkomaksaminen (e-maksu) pankkitunnuksilla edellyttää asiakastilin muodostamista.

6. Palauttaminen

Yritys tarjoaa asiakkailleen 30 päivän palautusoikeuden. Fyysiset tuotteet voi palauttaa joko postin maksuttomalla asiakaspalautuksella tai suoraan yrityksen toimipisteisiin ennalta sovittaessa. Yritys vastaa palautuskustannuksista, kun palautus on tehty sen ohjeiden mukaisesti Postin asiakaspalautuspalvelun kautta. Palautustapauksissa olethan yhteydessä ennakkoon sähköpostitse myynti@epecutuning.fi / sales@epecutuning.com.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Takuu määräytyy valmistajan ja asennuksen suorittaneen yrityksen määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet, ohjelmointitilauksissa takuu kattaa myös välillisesti virheestä mahdollisesti syntyneet materiaalivahingot.

Yritys vastaa tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, kun tuotteen/palvelun takuu on päättynyt tai takuuta ei ole myönnetty. Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta asiakaspalvelu@epecutuning.fi.

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran/palvelun virheestä. Yritys pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset asiakkaalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@epecutuning.fi tai kirjeenä toimipisteeseen. Verkkosivulla on myös mahdollisuus jättää asiakaspalautetta.

Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa. Asentajahenkilöstö ei käsittele reklamaatioita.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen yritystä vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Riitatilanteissa esiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Yritys ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Yrityksen korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä (pl. ohjelmointitilaukset).

Yrityskäyttöön tehdyn työn takuuaika määräytyy palvelun tarjoavan tuotemerkin takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa yrityksen vastuun. Mahdollisen fyysisen tuotteen fyysinen avaaminen, laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja tai myyjä ole toisin todistettavasti ilmoittanut.

Yritys pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. Lisätietoja voi pyytää asiakaspalvelu@epecutuning.fi

Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat loppukäyttäjän vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä. Tiedostojen uusiminen tuotteen vioittumisen jälkeen on maksullinen lisäpalvelu.

Asentamomme säilyttää tuotteita kuusi (6) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote siirtyy yrityksen arkistoon.

Yritys ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Yritys on velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, sekä yritys, että asiakas ovat oikeutettuja purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti esillä olevat sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa sopimusehtojen kanssa.

Maksamisen & Palautuksen -käytäntöihin voit tutustua tästä.

Tietosuojaselosteeseemme voit tutustua tästä.

Voit ottaa yhteyttä alla olevia yhteystietoja käyttäen:

Sekä puhelimitse / WhatsApp : 044 919 6208

epecutuning Performance – Optimoinnit ja ohjelmoinnit ammattitaidolla

epecutuning.fi

epecuparts WebShop – Ajoneuvojen viritys- ja varaosat kuluttajaystävälliseen hintaan.